Начало

Новата книга Interview Play Business е за хора, които искат да развият умение да мислят на английски в бизнес контекст. Темите са разнообразни и обхващат маркетинг, финанси и счетоводство, ЧР, продажби.

Вижте снимки и отзиви от представянето в Нов български университет, магистърска програма “Бизнес комуникации” към департамент “Англицистика”.

Cover_IPB