Начало

Job Interviews in English and Career Design е най-новата книга от поредицата Interview Play. Тя е незаменим наръчник за интервю на английски. Въпросите в нея проучват основните мотиватори, компетенции и удовлетвореност:

  • полезна за HR професионалистите
  • практическа за мениджърите
  • безценна за кандидатите

Job Interviews in English and Career Design е средство да надградите уменията си по английски език, да опознаете себе си и да се представите успешно. Обогатете речника си с бизнес термини и лексикални фрази от корпоративния свят. Проследяването на историята на герой на име Филип, разказана изцяло чрез въпроси, дава поглед над темите, от които един служител се вълнува, за да се чувства пригоден и удовлетворен на работа в дългосрочен план.

Повече за другите книги от поредицата Interview Play и метода вижте тук.