Job Interviews in English

Среща с автора на увода към книгата Job Interviews in English and Career Design – г-жа Геновева Бакърджиева, Изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора.

***
Уважаеми читателю,

В ръката си държиш уникален инструмент, проследяващ твоя професионален път в една компания. Той ти помага да се подготвиш за влизането в новата компания, да се адаптираш адекватно към нейната организационна култура и да вървиш успешно в кариерното си развитие, като по този път подхранваш своята мотивация и усъвършенстваш своите компетенции.

Всъщност аз съвсем забравих, че държа учебник на английски език. Възможността да си еднакво добър на родния си език и на световния бизнес език, е  необходимо условие, за да успяваш в съвременния глобален свят. Така че, Job Interviews in English and Career Design, просто те доближава с още една стъпка към целта да покоряваш професионални висоти.

Книгата е еднакво полезна за всеки служител в една организация и за HR професионалист от нея.

Структурата на книгата е впечатляваща и би се конкурирала с учебник по най-съвременен мениджмънт на човешките ресурси.

Обединяването на гледните точки на двете страни – интервюиран и интервюиращ, напълно отразява съвременния подход на подбор и управление на човешките ресурси, стъпвайки основно на първоначално напасване на ценностите на кандидат и компания. Този подход гарантирано ще даде основа за подготовка на добри преживявания (employee experience) и силна ангажираност (engagement) към компанията и работата.

Изключително ценно за българската HR професионална общност е появяването на този двуезичен „HR наръчник“.  Надявам се да се получи полезно взаимодействие с практиката, за да се гарантира пълна подготвеност за днешната динамично развиваща се бизнес среда.

Геновева Бакърджиева