Бъдеще време

Богатството на природата ни дава възможност лесно да си представим нагледно богатството на езика. Английският език предлага изключително разнообразни начини да изразим бъдещето, своите бъдещи намерения, обещанията, които си даваме, питайки се, какво ли ще се случи тази вечер (tonight), утре (tomorrow), следващия месец (next month), след пет години (in five years). Колко ли хора ще говорят английски в България следващата година (next year), ако в момента два милиарда души някъде по света учат английски?

Бъдещият момент в песента Fields of Gold (Полета от злато) на Sting отразява естествения човешки стремеж да бъде запомнен от хората, на които държи. Мъжът вярва, че ще бъде запомнен и затова използва бъдеще време с Will.

You’ll remember me when the west wind moves
Ще ме помниш, когато западният вятър се раздвижи
Upon the fields of barley
В полетата от ечемик

Макар че има самочувствие и увереност, че е незабравим за обекта на своя интерес, той се пита (с инверсия) какво ще е нейното решение:

Will you stay with me, will you be my love?
Ще останеш ли с мен, ще бъдеш ли моята любов?
Among the fields of barley
Сред полетата от ечемик

Ако жената от Fields of Gold е като тази от песента You’ll See на Madonna при прогнозата за бъдещето, базирано на личното й мнение, тя ще прояви решимост да се справи сама с проблемите в живота. Жената от You’ll See мисли, знае, предполага, че ще се случи следното:

All by myself, I don’t need anyone at all
Изцяло сама, нямам нужда от никой
I know I’ll survive, I know I’ll stay alive
Знам, че ще оцелея, знам, че ще остана жива
All on my own, I don’t need anyone this time
Изцяло сама, нямам нужда от никой този път
It will be mine, no one can take it from me
Ще бъде мое, никой не може  да ми го отнеме
You’ll see
Ще видиш

Решението на героите от Fields of Gold да останат заедно и да се разхождат в полета от злато ще бъде въпрос на личен, съзнателен избор или решение за бъдещето, което се взима в момента на говорене. Те дават обещание на себе си:

I never made promises lightly
Никога не съм давал обещания с лека ръка
And there have been some that I’ve broken
И е имало някои, които съм нарушавал
I swear in the days still left
Заклевам се в дните, които остават
We’ll walk in fields of gold
Ще вървим в полета от злато

Ако в миналото те вече бяха взели решение да се разходят утре в полетата от злато, т.е. имаха своите планове и намерения, Sting щеше да го изпее, използвайки бъдеще време с to be + going to: + infinitive, тъй като това щеше да е нещо планирано:

We are going to walk in fields of gold tomorrow

Същият начин да изразим бъдещето се прилага, ако можем да направим прогноза, базирана на налична информация. The Cars си задават много въпроси в тази форма за изразяване на бъдеще време в английския език:

Who‘s going to tell you when it’s too late?
Кой ще ти каже, когато е прекалено късно
Who‘s going to tell you things aren’t so great?
Кой ще ти каже, когато нещата не са толкова прекрасни
Who‘s going to drive you home tonight?
Кой ще те закара у дома тази вечер
Who‘s going to pick you up when you fall?
Кой ще те вдигне, когато падаш
Who‘s going to pay attention to your dreams?
Кой ще обръща внимание на твоите мечти

В песента Who’s going to drive you home на The Cars е ясно изразено желанието да се грижим за любимите си хора и на мъжа му е трудно да си представи кой ще поеме ролята му. При тях може би предстои раздяла и действията, с които мъжът си е представял, че ще показва обичта си, се превръщат във въпросите, които изразяват неговата загриженост. Може би, ако не се разделят, той ще покаже вниманието си както е описано в Every breath you take на Sting. Там в бъдещия период от време ще се случват нещата с Future Continuous:

Every breath you take
Всяко  вдишване, което поемаш
Every move you make
Всяко движение, което правиш
Every bond you break
Всяка връзка, която разрушаваш
Every step you take
Всяка стъпка, която правиш
I’ll be watching you
Ще те наблюдавам

Бъдещето носи огромен потенциал. Твори се във всеки момент. Когато нещо е сигурно, тогава се изразява със Сегашно продължително време (Present Continuous) за бъдещи уговорки като се добавя наречие за време: I am having dinner with my colleagues tonight.

Всяка бъдеща мисъл е обещание под някаква форма.  Когато хората говорим и мислим за бъдещето, ние не знаем какво ще се случи.  От бъдещото действие зависи кое бъдеще време в английския език да използваме. Видяхме какъв голям избор ни се предлага. Нека още веднъж погледнем на бъдещето като Sting и си помечтаем заедно да е богато и изобилно:

We’ll walk in fields of gold
Ще вървим в полета от злато

Will Going to Future Continuous Present Continuous Present Simple
обещания, прогнози, базирани на лично мнениепредположение

спонтанно действие

намерения, планове,
логични последиципрогнози, базирани на информация
действието ще се случи със сигурност в даден момент или период от време бъдещи сигурни уговорки, обикновено включващи друг човек за фиксирани разписания
will + infinitive to be (am, are, is) + going to + infinitive will + to be + infinitive + -ing to be (am, are, is) + infinitive + -ing infinitive
for he/she/itinfinitive + -s
I know I’ll survive, I’ll stay alive. Somebody is going to pay attention to your dreams. I’ll be watching you. He is having dinner with his colleagues tonight. The movie starts at 7 p.m.
Will you survive? Who is going to pay attention to your dreams? Will you be watching me? Is he having dinner with his colleagues tonight? Does school start at 7 a.m.?
You won’t see me soon. Nobody is going to pay attention to your dreams. I won’t be watching you. He isn’t having dinner with his colleagues tonight. School doesn’t start at 7 a.m.

Field of Barley – photo by Ian Britton, freephotos.com