Минало просто и Минало продължително

Като се обърнем назад към миналото, има някои неща, които неизменно си спомняме. Миналото може да е yesterday (вчера), last night (снощи), last year (миналата година), а few days ago (преди няколко дни), last summer (миналото лято)… А това, за което всеки може да си спомни, е любовта,  например любов от пръв поглед. Тя сполетява непознатите в нощта от песента на Frank Sinatra:

Strangers in the night, two lonely people
Непознати в нощта, двама самотни души
We were strangers in the night
Ние бяхме непознати в нощта

Първият глагол, който ни е необходим, за да изразим какво се е случило в конкретния минал момент, е to be в минало време: was/were. Как се случват нещата в любовта? Може би двамата са на тържество и тя му се усмихва, защото той има прекрасно чувство за хумор. А той какво вижда – чар, незабравим поглед, лъчезарна усмивка:

Something in your eyes was so inviting
Нещо в твоите очи беше толкова подканващо
Something in your smile was so exciting
Нещо в твоята усмивка беше толкова вълнуващо

Той е пленен, а ние вече знаем кога е was и кога were – I, he, she, it was / we, you, they were. За тази двойка можем да сме спокойни. Тяхната среща е неповторима и води към щастливо съвместно бъдеще:

Love was just a glance away
Любовта бе само на един поглед разстояние
A warm embracing dance away
На един топъл обгръщащ танц разстояние

Любовта на двамата влюбени от Strangers in the Night е намерена и е за цял живот. Както във всички междучовешки отношения, би могло да се премине през караници и отчуждаване в даден момент от връзката. Тогава възникват множество въпроси. Някои от тези актуални въпроси са зададени в Never Ever на All Saints. Как се стигна до тук? Какво стана? Въпросите в Минало просто време се образуват, като за глагола to be се използва инверсия: It was / Was it?

Was it that I never paid enough attention?
Беше ли това, че никога не обръщах достатъчно внимание

Когато обръщат специално внимание на английския език, хората напредват, точно както в любовта има градивност, когато има внимание и желание за разбирателство с другия. Проблемите може би се задълбочават или може би се решават, но въпроси винаги е добре да задаваме! В Минало просто време във всички останали случаи въпросите се образуват със спомагателния глагол do в минало време, който поема „миналото време” и основният глагол остава в инфинитив: did + подлог + глагол в инфинитив. Ако в любовта им, описана в Never Ever, тя намери отговорите за себе, може би ще намери и взаимното щастие:

Or did I not give enough affection?
Или не дадох (показах) достатъчно привързаност?
Did I never treat you right?
Никога ли не се отнасях с теб правилно?
Did I always start the fight?
Винаги ли аз започвах караницата?

За едно романтично лято, когато всичко е слънчево и безпроблемно, се разказва в песента на Robbie Williams Eternity. Там двамата влюбени намират свободата във вечността, след като са изживели пълноценно времето си заедно:

You were there for summer dreaming,
Ти беше там за лятното мечтаене
And you gave me what I need
И ми даде каквото имах нужда

За разлика от тяхната любов, която е съвършена, глаголите в английския език са разделени на правилни и неправилни. За правилните глаголи има правило: infinitive + ed. Често двата вида глаголи си партнират както в описанието на лятната романтика от Eternity:

We sat and watched the sun go down
Седяхме и гледахме слънцето да залязва
Picked a star before we lost the moon
Избрахме звезда преди да загубим луната

Минало просто време (Past Simple) изразява завършени действия в миналото, за които се знае и обикновено се казва точно кога са се случили. При Минало продължително време (Past Continuous) действието е продължително и се случва по време на друго минало действие. Освен, че двамата любими гледат луната и си избират звезда в песента на Robbie, те разговарят по различни теми:

Yesterday when you were walking
Вчера, когато вървеше
You talked about your Mom and Dad
Ти говори за твоята майка и баща

Когато (when) се разхождат, тя върви дълго време, но в определен момент от изминалия ден, говори за майка си и баща си. Продължителното действие е изразено с Минало продължително време: was/were + „ing” – формата на глагола, а по-краткото действие, което е част от разходката, с Минало просто. Ако двете минали действия са паралелни, ги свързваме с докато (while) ги изразяваме и двете с Минало продължително време.

Past Simple To Be To Have To Live To see Negative Questions
I was had lived saw didn’t live Did I live?
You were had lived saw didn’t live Did you live?
He, She, It was had lived saw didn’t live Did he live?
We were had lived saw didn’t live Did we live?
You were had lived saw didn’t live Did you live?
They were had lived saw didn’t live Did they live?
Past Continuous To Be „ing”-форма „ing”-форма
I was singing sitting
You were singing looking
He, She, It was singing working
We were singing reading
You were singing waiting
They were singing writing