Книгите

Увод и страници от книгата Interview Play

Увод и страници от книгата Interview Play Business

Увод към книгата “Игра на интервю – английски език за деца”

Увод към книгата Job Interviews in English and Career Design.

Книгите можете да поръчате on-line

Книгата Interview Play:
64 интервюта с фокус върху общочовешки теми водят до намиране на сходни интереси, обмяна на полезни съвети и информация.- Чуждоезикови тренинги на английски език за практикуване на езика в корпоративна среда за глaдкост и свобода на изказа (fluency), поддържане на знанията.- Подгряващи активности при организирани обучения и тиймбилдинг с възможност за провеждане както на български, така и на английски език. Енергизираща практика за начало на програмата или като разведряваща активност в хода на събитието. Всеки служител има за задача да проведе интервюта по книгата с колеги.- За интегриране на нови служители, сработване на екипи, възможност за бързо и ефективно опознаване на отдели и звена от мениджърския колектив.
Книгата Interview Play Business:
60 интервюта обхващат теми като дигитален маркетинг, финанси, счетоводство, човешки ресурси, продажби.- Чуждоезикови тренинги за практикуване на английски език на високо ниво. Честа смяна на темите и голямо разнообразие тренира бързина на реакцията, мобилизира знанията, повишава концентрацията.- Тренинги и програми за развитие на ръководни кадри с богата колекция от въпроси, насочени към уменията за водене на преговори и презентиране на идеи и резултати, успешно представяне на проблеми и предлагане на решения. Интервютата поставят всеки в ролята на предприемач, служител, мениджър. Непрекъснатата смяна на ролите на служител и мениджър улесняват разбирането на работния процес.
Книгата „Игра на интервю – английски език за деца“ с 30 интервюта създава положително отношение към изучаването на английски език и развива уменията на децата да общуват с лекота и интерес. Още с първите страници всички са заинтригувани и разговорите потръгват. Под формата на игра с въпроси и отговори забавното общуване носи радост вкъщи.