Interview Play Kids

Скъпи майки и татковци, баби и дядовци, преподаватели, педагози и всички, които се грижите за едни чудесни деца, които вече могат да четат на английски език,

Книгата “Игра на интервю – английски език за деца” и аудиото към нея създава положително отношение към изучаването на английски език и развива уменията на децата да общуват с лекота и интерес.

В книгата са залегнали едни от най-ефективните и най-лесни модели за задаване на въпроси и формулиране на отговори. Всяко от 30-те интервюта съдържа по 10 въпроса и предложения за отговори към тях.

Как се прилага Игра на интервю:

Най-младият играч задава първия въпрос от интервюто, другият участник му отговаря. След това се сменят.

Детето изчита въпросите и им отговаря, възрастният е изцяло в ролята на подкрепящ слушател.

Книгата съдържа част за самостоятелна работа чрез писмен отговор, при която е подходящо да се използват предложените модели.

Ето как птичките AskMe и TellMe предсавят първата книга от поредицата Interview Play Kids:

Intro_IPK

Intro_IPK2