Interview Play Business

Вижте Interview 1-10

Искате да тренирате умението да мислите на английски език, да формулирате собствените си идеи, да подреждате и структурирате собствени въпроси и отговори?

Необходимо Ви е да разговоряте по теми от света на бизнеса като лидерство, маркетинг и реклама, продажби, финанси, човешки ресурси?

Играйте забавната игра на въпроси и отговори. Interview Play Business Ви поставя в ролята на предприемач, служител, мениджър. Изберете интервю от книгата. Чуйте отговора на първия въпрос и нека след това Вашият събеседник Ви зададе втория въпрос. Продължете да обменяте информация, като се поставяте в ролята на човека, който интервюира и на този, който дава интервю.

Книгата е възможност да развивате уменията, които сте натрупали, като общувате на английски език с друг събеседник (обучаващ се, учител, приятел, колега) или чрез самостоятелна работа. Ние вярваме, че практиката води до съвършенство!

Прочетете нашия увод към книгата в история от A до Z:

 

Увод към книгата Interview Play Business

През 19 век Карл Фридрих Гаус, наричан „кралят на математиците“, въвежда понятието „комплексно число“. Това е число, състоящо се от реална и имагинерна част. При комплексните числа имагинерната част играе важна роля, защото увеличава възможностите за намиране на решения. Инженери, математици, физици и други учени работят с положителни, отрицателни и комплексни числа.

Книгата Interview Play предоставя възможност за практикуване на езика чрез повече от 1000 въпроса от общочовешки характер. В Interview Play Business добавяме имагинерната, въображаема част към Вашия реален опит по пътя към майсторско владеене на английски език. Въпросите са от различни сфери. За Ваше улеснение можете да избирате – да отговаряте от своята лична гледна точка или от тази на мениджър или служител, който работи в сферата, към която е насочен въпросът.

В Interview Play Business ще намерите разнообразни въпроси, структурирани в 60 интервюта, които да използвате, за да говорите по теми от бизнеса като лидерство, маркетинг и реклама, продажби, финанси, човешки ресурси, и др. Нека въпросите Ви провокират да мислите мащабно и да оглеждате всяко свое решение от различни аспекти – така, както правят мениджърите на най-високо ниво.

Нека разгледаме Interview Play Business в история от A до Z:

A-Action (Действие): Представете си, че сте човек на действието и изберете една от следните позиции – Founder, Co-founder, CEO, CFO, Chairman of the Board, Director of Sales Department.

Прилагайте успешно книгата като влизате в роля. Предлагаме Ви да разговаряте като споделяте виждания, планове и стратегии от името на специална бизнес самоличност за целите на обучението. Бъдете в ролята на ръководителя на компанията (изпълнителния директор, оперативния директор) и излагайте своята гледна точка за бизнеса, който предварително сте си избрали, независимо дали вече реално работите в него или използвате образа за целите на обучението. Ще можете свободно да говорите по обширни теми и да усъвършенствате както изказа, така и речника си.

B-Business Sector (Бизнес сектор): За целите на обучението изберете в коя сфера работите – медии, архитектура, мобилни приложения, роботика, информационни технологии, чиста енергия, изкуство, образование, транспорт, биотехнологии, телекомуникации, финанси.

C-Conversation (Разговор): Общувайте интересно, забавно и пълноценно.

D-Dialogue (Ежедневие под формата на диалог): Опитът ни показва, че хора, които отделят всеки ден време за да отговарят писмено на въпросите по метода Interview Play, придобиват особена увереност при общуване лице в лице, демонстрират солидни знания и самочувствие.

Поради тази причина препоръчваме да направите тази практика част от Вашето ежедневие: систематично, всеки ден, да отговаряте писмено на въпроси от Interview Play Business, като отговаряте с пълни изречения.

Отделяйте време всеки ден. По-важно е да тренирате по малко всеки ден, отколкото да седнете два часа наведнъж един път в седмицата. Ежедневните упражнения формират „ясни пътеки“ във Вашето съзнание, по които да протичат мислите Ви, когато Ви се наложи да общувате в реална среда.

Фокусираме се върху две цели: тренировка за прецизност и точност на изказа (accuracy) с помощта на самостоятелна работа под формата на писмени въпроси и отговори и разговори по време на интервютата, които развиват гладкост и свобода на речта (fluency).

Видовете грешки, които се допускат, когато учим чужд език, ще намалеят: граматични, лексикални, при произношението. Може да имаме грешка или пропуск поради незнание (error); грешка поради невнимание или липса на концентрация (mistake); техническа грешка (slip – буквално означава „подхлъзване“).

E-Employees (Служители): Изберете колко хора работят в компанията, в чието ръководство участвате: 86, 129, 560, 780, 1250, 13 780, 22 000?

F-Face-to-Face (Лице в лице): Нищо не може да замести ценността от живото общуване лице в лице.

G-Guess (Отгатвайте): Опитвайте се да отгатвате значението на думите и при нужда използвайте превода за проверка.

H-Headquarters (Централен офис): Изберете къде се намира централният офис на компанията: България, Холандия, САЩ, Великобритания, Франция, Оман, Япония.

I-Ideas (Идеи): Работата с книгата е като сесия от вида мозъчна атака (brainstorming) – разнообразните въпроси провокират множество идеи.

J-Juggle and Play (Жонглирайте и играйте): Жонглирайте свободно с теми, бизнес области, думи и изрази, времена. Играйте забавната игра на въпроси и отговори. Изберете ден от книгата. Чуйте отговора на първия въпрос и нека след това Вашият събеседник Ви зададе втория въпрос. Редувайте се.

Друг начин за игра: единият от участниците е в ролята на водещ, който провежда цяло интервю, а другият е в ролята на интервюиран.

K-Key Competences (Ключови компетенции): Чрез честата смяна на темите и голямото им разнообразие постигаме бързина на реакцията, мобилизиране на знанията, повишаване на концентрацията.

L-Leadership (водачество): Добрият лидер е добър комуникатор.

M-Management style (управленски стил): Добрите мениджъри се нуждаят от обективна информация, а добрите служители биха могли да я имат без да имат възможност да я предадат. Мениджърите могат да отворят линиите на ефективна комуникация като правилно задават добри въпроси. Различните въпроси водят до различни резултати.

N-Negotiate and Present (Водете преговори и презентирайте): Ще намерите богата колекция от въпроси, които ще насочат вниманието Ви към тези две важни умения – водене на преговори и презентиране на идеи и резултати, представяне на проблеми и предлагане на решения.

O-Offices (Офиси): Изберете в кои страни има офиси Вашата компания: напр. Италия, Испания, Индия, Бразилия, България, Литва, Китай, Белгия.

P-Practice makes perfect (Повторението е майка на знанието): Има разлика в начините, по които се казва дадено нещо. Дали се казва с колебание, несигурност, притеснение и страх – дали ще бъде разбран човек и дали говори правилно.

Езикът може „да се лее“ без да се изпитват горните емоции, а напротив – говоренето на английски език да Ви доставя голямо удоволствие, да очаквате с нетърпение и самочувствие срещи с англоговорящи бизнес партньори, колеги, познати и приятели.

Q-Questions (Въпроси): Ние силно вярваме в силата на въпросите. Чрез тях по забавен и интересен начин желаещите да владеят чуждия език бързо достигат до голям набор от информация. Общувайки, подпомогнати от въпросите в Interview Play Business, Вие можете да усетите силата, красотата и ефективността на езика, като обменяте информация и според своите езикови компетенции надграждате предложените граматически и лексикални структури.

R-Role Play (Ролева игра): Ролевата игра се използва интензивно, включително от специалистите по човешки ресурси, както за оценка на компетенции, така и за провеждане на интерактивни обучения.
Възможността да се поставяте в ролята и на служител, и на мениджър би Ви помогнала да имате по-добър работен процес, разглеждайки решенията, които се взимат ежедневно в компаниите, и от двете страни.

S-Socialize with Different People (Общувайте с различни хора): Дефиницията за „интелект“ включва способността ни да разбираме, да мислим, да възприемаме и осъзнаваме дадена информация. Владеенето на чужди езици помага както за развиването на интелигентността, така и за социализацията, регулира емоциите, развива критично мислене, по-лесно фокусиране на вниманието.

T-Travel (Пътувайте): Пътувайте мислено до различни градове и държави по света, където над два милиарда души изучават английски език.

Use of English (Употребата на английски език): Английският език има важна роля в нашето ежедневие. Той е ключовият инструмент в съвременното общуване и достъп до информация.

V-Vocabulary (Лексика): В рамките на 60 интервюта ще успеете да проведете различни дискусии и да придобиете още повече увереност, говорейки на английски език. Въпросите не са фокусирани върху отделна тема, а са конструирани така, че да дават възможност да упражнявате многократно богатата и обширна лексика.

W-Write (Пишете): Въпросникът е изключително подходящ за самостоятелна работа. Преписвайте въпросите систематично и им отговаряйте писмено, придържайки се към правилната структура на положителния и отрицателния отговор.

Какво Ви дава това: практика в писането, по-лесно запомняне на нови думи и изрази, автоматизиране на вътрешната Ви реакция по отношение на подредбата на Вашия изказ. Резултатите, които наблюдаваме при практикуващите този писмен метод на работа, са забележителни.

Писмената практика по книгата дава независимост. Можете да следвате Ваш собствен ритъм и да „взимате писмено“ по едно интервю от Interview Play Business на ден, да изградите стабилност, спокойствие и увереност в подредбата на словореда и Вашите знания.

X-The Letter X (Буквата X): В математиката с буквата X изразяваме неизвестното. Работата с неизвестното дава възможност за решаване на уравнения, често чрез преобразуване на уравнението в друго, което е тъждествено на първоначалното. Това се случва с информацията, която ние обменяме помежду си. Мислим и чувстваме на нашия роден език, преобразувайки информацията на английски език, за да общуваме с хора от други народи, които често от своя страна правят същото, когато английският не им е роден език. Колкото по-добре овладяваме езика, толкова повече решения намираме.

Y-Year of Establishment (Година на основаване): Изберете за целите на обучението коя година е основана компанията, която ръководите – 1895, 1956, 1978, 1999, 2001, 2004, 2010, 2013?

Z-Zoom In and Zoom Out (Приближаване и отдалечаване): Фокусирайте се върху детайлите и едновременно с това прилагайте умението си да виждате голямата картина – свободно общуване на английски език.

Надяваме се с тази книга да направим ученето и практикуването на езика приятно, полезно и забавно преживяване за Вас.
На добър час!
Успех!
Екипът на Interview Play Business

Анна Кънчева
Десислава Стефанова
Румяна Ковачева
Таня Иванова