Job Interviews in English

Среща с автора на увода към книгата Job Interviews in English and Career Design – г-жа Геновева Бакърджиева, Изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора.

Job Interviews in English and Career Design е най-новата книга от поредицата Interview Play. Тя е незаменим наръчник за интервю на английски. Въпросите в нея проучват основните мотиватори, компетенции и удовлетвореност:

  • полезна за HR професионалистите
  • практическа за мениджърите
  • безценна за кандидатите

Job Interviews in English and Career Design е средство да надградите уменията си по английски език, да опознаете себе си и да се представите успешно. Обогатете речника си с бизнес термини и лексикални фрази от корпоративния свят. Проследяването на историята на герой на име Филип, разказана изцяло чрез въпроси, дава поглед над темите, от които един служител се вълнува, за да се чувства пригоден и удовлетворен на работа в дългосрочен план.

Повече за другите книги от поредицата Interview Play и метода вижте тук.

*** УВОД ***
Уважаеми читателю,

В ръката си държиш уникален инструмент, проследяващ твоя професионален път в една компания. Той ти помага да се подготвиш за влизането в новата компания, да се адаптираш адекватно към нейната организационна култура и да вървиш успешно в кариерното си развитие, като по този път подхранваш своята мотивация и усъвършенстваш своите компетенции.

Всъщност аз съвсем забравих, че държа учебник на английски език. Възможността да си еднакво добър на родния си език и на световния бизнес език, е  необходимо условие, за да успяваш в съвременния глобален свят. Така че, Job Interviews in English and Career Design, просто те доближава с още една стъпка към целта да покоряваш професионални висоти.

Книгата е еднакво полезна за всеки служител в една организация и за HR професионалист от нея.

Структурата на книгата е впечатляваща и би се конкурирала с учебник по най-съвременен мениджмънт на човешките ресурси.

Обединяването на гледните точки на двете страни – интервюиран и интервюиращ, напълно отразява съвременния подход на подбор и управление на човешките ресурси, стъпвайки основно на първоначално напасване на ценностите на кандидат и компания. Този подход гарантирано ще даде основа за подготовка на добри преживявания (employee experience) и силна ангажираност (engagement) към компанията и работата.

Изключително ценно за българската HR професионална общност е появяването на този двуезичен „HR наръчник“.  Надявам се да се получи полезно взаимодействие с практиката, за да се гарантира пълна подготвеност за днешната динамично развиваща се бизнес среда.

Геновева Бакърджиева