Работа с книгите

Interview Play съдържа внимател­но подбрани въпроси за работа с друг събеседник (учащ, учител, приятел, колега) и самостоятелна работа, съпътстваща обучението Ви по английски език и развиващ уменията, които сте натрупали до момента.

Как да работим самостоятелно по Interview Play и какво ни дава това?

Започваме систематично от Day 1 на книгата и отделяме по 10-15 мин. на ден за всяко интервю:

  1. Слушаме аудио записа
  2. Отговаряме писмено на въпросите:
  • преписваме въпроса
  • отговаряме положително или отрицателно с цяло изречение

Day 1-20 съдържат готови опции за отговор. За интервютата от Day 21-64 следваме същите граматически модели.

„D-Daily Life in Dialogue (Ежедневие под формата на диалог): Опитът ни показва, че хора, които отделят всеки ден време, за да отговарят писмено на въпросите по метода Interview Play, придобиват особена увереност при общуване лице в лице, демонстрират солидни знания и самочувствие.

Ето защо препоръчваме да направите следната практика част от Вашето ежедневие – систематично, всеки ден, да отговаряте писмено на въпросите, като ги преписвате и им отговаряте с пълни изречения.

Да разгледаме видовете грешки, които се допускат, когато учим нов език: грешката може да е граматична, лексикална, в произношението. Може да имаме грешка или пропуск поради незнание (error); грешка поради невнимание или липса на концентрация (mistake); техническа грешка (slip – буквално означава „подхлъзване“).

Целите на Interview Play са две: упражняване и свободно продуциране по време на разговорите и интервютата, които развиват гладкост и свобода на речта (fluency); и тренировка за прецизност и точност на изказа (accuracy) с помощта на самостоятелна работа под формата на писмени въпроси и отговори.

Отделяйте по малко време всеки ден за писмената работа. По-важно е да тренирате по малко всеки ден, отколкото да седнете два часа наведнъж един път на седмица. Ежедневните упражнения формират „ясни пътеки“ във Вашето съзнание, по които да протичат мислите Ви, когато Ви се наложи да общувате в реална среда.

W-Write (Пишете). Както вече споменахме, въпросникът е изключително подходящ за самостоятелна работа. Преписвайте въпросите и им отговаряйте писмено. Желанието ни е да Ви мотивираме в огромната полза и резултати от упражнението да отговаряте стриктно и точно само с едно изречение. За някои от Вас може да изглежда просто и елементарно – преписване само на въпрос и Ваш отговор с едно пълно изречение.

Какво Ви дава това: практика в писането, по-лесно запомняне на нови думи и изрази, автоматизиране на вътрешната Ви реакция по отношение на подредбата на Вашите бъдещи изречения. Още веднъж искаме да наблегнем на забележителните резултати, които наблюдаваме при практикуващите този писмен метод на работа.

Това упражнение (преписване на въпрос, отговор с едно пълно изречение и проверка при нужда дали сте отговорили правилно) Ви дава абсолютна независимост. Не зависите от никого да Ви слуша и да Ви помага, да чете Вашите отговори и да ги поправя. Вие изцяло сами можете да влезнете във Ваш ритъм, да намерите и да инвестирате време, за да „взимате писмено интервюта от Interview Play“ всеки ден и така да изградите стабилност, спокойствие и увереност в подредбата на словореда и Вашите знания.

Може да има разлика от небето до земята в начина, по който се казва дадено нещо. Дали се казва с колебание, несигурност, притеснение и страх – дали ще бъде разбран човек и дали говори правилно. Езикът може „да се лее“ от устата Ви без да изпитвате горните емоции, а напротив – говоренето на английски език да Ви доставя голямо удоволствие, да очаквате с нетърпение и самочувствие срещи с англоговорящи бизнес партньори, колеги, познати и приятели.“

Цитат от увода на новата ни книга Interview Play Business, която в момента е в процес на издаване.