За нас

Ще се радваме да се свържете с нас.

За авторите

Анна Кънчева е симултанен преводач, притежава Certificate of Proficiency in English /CPE/ (Сертификат за владеене на английски език) и Certificate in English Language Teaching to Adults /CELTA/ (Сертификат за преподаване на английски език на възрастни) от University of Cambridge. За работата си като преводач на американския посланик, 2002-2007 г. към Посолство на САЩ в България, е носител на Почетна награда за заслуги от Държавен департамент, Съединени американски щати “за нейните отлични преводачески умения и последователно превъзходно представяне при улесняването на комуникацията на Посланика с правителството и народа на България”.

Румяна Ковачева завършва социология и публична администрация в Германия и MBA в ТУ София по съвместна програма с FOM Essen, Германия. Натрупва дългогодишен опит във водеща социологическа агенция в България, след което работи в една от националните телевизионни медии в сферата на маркетинга и рекламата. За нея придобиването на самочувствие и мотивация при изучаването на чужд език е кауза от обществено значение, тъй като това рефлектира върху цялостното развитие на личността.

Таня Иванова e магистър по руска и английска филология. Има допълнителна следдипломна квалификация “Начална училищна педагогика”.  Повече от 25 години преподава английски език. Работи като академичен мениджър в езикова школа “Престиж”. От 2005 г. е хоноруван преподавател и учител-методист към катедрата по “Методика на чуждоезиковото обучение” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Изнася редица презентации на национални и международни конференции, посветени на чуждоезиковото обучение. Има разработени учебни помагала по английски език за деца към издателство “Longman”.

Десислава Стефанова завършва английска филология и преподава повече от 15 години. Бизнес английският за нея e изключително интересна и богата сфера за усъвършенстване и развитие. Тя искрено вярва, че креативността и страстта са ключ към успеха.

Деница Александрова завършва английска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Участвала е като доброволец в международни проекти, свързани с екология в страната и чужбина и работа с деца в неравностойно положение. От 15 години преподава английски език, обича да работи с хора и да превръща ученето в игра. От 2010 г. тя е сертифициран преподавател по метода сугестопедия на проф. д-р. Георги Лозанов. Повече от 5 години води сугестопедични курсове по английски. Създател е на Музикална и театрална къща на Езиците “ДАРПЛЕЙ” във Велико Търново. Нейна страст са народните танци и импровизационния театър.