Сегашно просто и Сегашно продължително

Случва ли ви се и на вас да седите и да говорите на Господ с надежда той да ви обясни глаголните времена на английски език?! Ако го правите всеки ден, действието е обичайно, често повтярящо се, то вие трябва да го изразите на английски език със Сегашно просто време:

I sit and talk to God
Седя и говоря с Господ
And he just laughs at my plans
И той просто се смее на плановете ми

Както се вижда в песента Feel, Господ се смее на Robbie Williams не за английския му език, а за плановете, които се опитва да си прави в живота. Ето че самият Robbie понякога не може да се разбере. Ако вие по принцип, често, понякога говорите на чужд език, т.е. това е всеизвестен факт, използвайте така приятното Сегашно просто време и не подценявайте голямото предизвикателство, пред което сме изправени. А именно да овладеем изкуството да поставяме ‘S’ на глагола в 3-то л. ед.ч. в положителните изречения:

My head speaks a language, I don’t understand
Моята глава говори език, който не разбирам

 

Можем да намерим още доказателства (например в песента Never Ever на All Saints) за поставянето на ‘S’ на глагола в 3-то л. ед.ч. – т.е. когато той/тя/то върши действието:

Sometimes vocabulary runs through my head
Понякога речникът преминава през моята глава

Сегашно просто време се отличи с употребата на глаголите в 3-то л. ед.ч. Както се вижда в горния пример, когато не разбираме: I don’t (do + not) understand спомагателният глагол do помага за образуване на отрицателната форма.

Три глагола се използват в английския език като спомагателни: be (съм), do (правя, върша) и have (имам). Тогава тяхната функция е изцяло граматическа и те не се превеждат. С тяхна помощ се образуват различни глаголни времена: do за простите времена като Сегашно просто време, be за продължителните като Сегашно продължително време и have за перфектните като Сегашно перфектно време.

И в отрицателната форма на глагола има „S” в 3-то л. ед.ч., но този „S” се поема от спомагателния глагол. В цитираната песен на Suzanne Vega вали дъжд, може би прозорците на кафенето са леко замъглени. Една жена се оглежда във витрината и е любопитно дали вижда нещо вътре. Ето какво се случва:

No, she does not really see me
Не, тя не ме вижда наистина
Because she sees her own reflection
Защото вижда нейното собствено отражение

Пиейки си кафето, Suzanne Vega се пита дали жената, която стои отвън, я вижда.

Does she see me?
Тя вижда ли ме?

Оказва се, че жената, както често се случва на нежния пол в реалния живот, се оглежда в прозореца на кафето, за да си оправи чорапогащника.

При задаване на въпрос в Сегашно просто време за всички останали действащи лица: аз/ти/ние/вие/те формата на спомагателния глагол е do. Можете да чуете песента на Nelly Furtado Say it Right, за да разберете кой къде наистина иска да отиде?

Do you really want to go?
Наистина ли искаш да отидеш?

Още един много ясен пример от тази песен ни показва отрицателната форма за аз/ти/ние/вие/те do  not/don’t:

Oh you don’t mean no nothing at all to me
Ти не означаваш абсолютно нищо за мен
No you don’t mean no nothing at all to me
Не, ти не означаваш абсолютно нищо за мен
But you got what it takes to set me free
Но ти имаш каквото е необходимо да ме освободиш

Видяхме подробностите около Сегашно просто време. Вече можем да се запътим към следващото предизвикателство: Сегашно продължително време и въпроса какво изразяват тези две сегашни времена в английския език.

Песента на Suzanne Vega Tom’s diner предлага един уникален разказ, взет като малка театрална сценка директно от реалния живот. Представяме си как в момента, сега, днес, тази седмица, този месец седим и чакаме сутрешното си кафе.

I am sitting in the morning
Седя сутринта
I am waiting at the counter
Чакам на бара

Така наречените прости времена в английския език изразяват постоянни (аз живея) или моментни действия, а продължителните – временни, незавършени действия (аз чакам в момента).

В песента на Suzanne Vega всичко се случва в момента на говорене (пеене). Дъждът вали и мокри косата на жената отвън в момента и това нещо продължава.

And while she’s straightening her stockings
И докато тя си опъва чорапите
Her hair is getting wet
Нейната коса се мокри

Ако действието, което се случва е прекалено моментно (т.е. кратко, а не продължително) използваме Сегашно просто време. Например барманът не сипва, сипва, сипва кафето в продължение на няколко минути, а съвсем набързо, толкова бързо, че дори не го напълва като хората.

I am waiting at the counter
Чакам на бара
For the man to pour the coffee
Човека да сипе кафето
And he fills it only halfway
И той го напълва само наполовина

За да достигнем следващия етап на изкачване към нови височини на умението да говорим правилно, е необходимо да помним, че глаголите в английския език биват два вида – глаголи, които изразяват състояние и тези, които изразяват действие – state verbs и action verbs. Когато глаголът показва състояние използваме Present Simple, а за действие – Present Continous.

Примери за глаголи състояния, които се използват с Present Simple:
Emotion: Possession: Senses: Thought: More:
Чувства Притежание Сетива Мислене promise – обещавам
Love have See know prefer
Like belong sound realise – осъзнавам depend – разчитам
hate own – притежавам hear believe agree – съгласявам се
Need want taste understand recognise
smell remember impress – впечатлявам
imagine wish – желая

За да ни е по-забавно, има и изключения – глаголи, които според употребата могат да показват състояние или действия.

Състояние – с Present Simple: Действие – с Present Continuous
think = believe think = mental process
I think you are right. I’m thinking of you.

Сегашно просто време се образува лесно:

Present Simple To Be To Have To Live To speak Negative Questions
I Am Have live speak don’t live Do I live?
You Are Have live speak don’t live Do you live?
He, She, It Is Has lives speaks doesn’t live Does he live?
We Are Have live speak don’t live Do we live?
You Are Have live speak don’t live Do you live?
They Are Have live speak don’t live Do they live?

Сегашно продължително време се образува със спомагателния глагол „to be” + „ing”-формата на глагола. Макар че не превеждаме спомагателния глагол, не трябва да забравяме да го поставяме, когато говорим на английски. На български език не ни звучи Аз съм пея, Ние сме четем и сигурно затова понякога на английски се получава: I working, They singing.

I am singing sitting
You are singing looking
He, She, It is singing working
We are singing reading
You are singing waiting
They are singing writing

Затова нека обобщим. Научаваме си Сегашно просто време и винаги поставяме „S” в 3-то л. ед.ч., а когато разказваме на някого какво правим в момента, внимаваме да не пропуснем спомагателния глагол.

View more presentations from Darplay
View more presentations from Darplay