Сегашно перфектно време

Сегашно перфектно време

В песента на Chris de Burgh – Lady in Red авторът описва така изразително перфектната любов, като за целта се възползва от възможността да усъвършенства това описание с употребата на специфичното в английския Сегашно перфектно време:

I’ve never seen you looking so lovely
Никога не съм те виждал да изглеждаш така прекрасно
As you did tonight
Както тази вечер
I’ve never seen you shine so bright
Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко

Влюбеният мъж от песента почти неочаквано в един специален момент си дава сметка, че никога не е обръщал нужното внимание на жената, която е била близо до него и e заслужавала това внимание. Сега, сякаш в един момент на проблясък, той си отваря очите за действителността, за да осъзнае, че притежава едно съкровище, което е нужно да бъде ценено:

I’ve never seen so many men ask you
Никога не съм виждал толкова много мъже да те питат
If you wanted to dance
Дали искаш да танцуваш
They’re looking for a little romance
Те търсят малко романтика
Given half a chance
Получили наполовина шанс

За нас пък е ценно да си дадем сметка за употребата на Сегашно перфектно време. Имайки предвид песента „Lady in red”, виждаме, че в този текст то се употребява почти навсякъде в съчетание с наречието „never” (никога).

По този начин то се употребява, за да ни се разкаже или опише нещо неопределено във времето или в случая, нещо, което е можело да се случи някога в миналото, но така и никога не се е случило:

На мъжа сякаш по неизвестна за него причина, може би защото я е приемал за достатъчно добре позната, досега не му се е удала възможност да забележи колко прекрасна и сияеща може да бъде неговата половинка,  колко много мъже й обръщат внимание и я канят на танц, как прекрасно й стои червената рокля и въобще колко забележителна е тя като жена…

Сега той гледа на нея по нов начин:

I have never seen that dress you’re wearing
Никога не съм виждал тази рокля, която носиш
Or the highlights in your hair
Или кичурите в косата ти
That catch your eyes
Които привличат погледа
I have been blind
Бил съм сляп

По правило употребяваме Сегашно перфектно време, за да направим връзка между минало действие или състояние със сегашното време, с настоящия момент.

Една от употребите е, когато говорим за нещо, което се е случило преди време, но не уточняваме кога точно се е случило: неопределено минало (Indefinite past). В случай, че употребяваме обстоятелството никога, това действие или състояние е можело да се случи някога, но не е случило. Нашият разсеян герой от песента дълго време не е забелязвал съвършенството на своята любима и сега най-после го открива.

При Сегашно перфектно време не се конкретизира определен даден времеви момент – година, ден, час, когато се е случило действието:

I’ve never seen you looking so gorgeous
Никога не съм те виждал да изглеждаш така великолепно
As you did tonight
Както тази вечер
I’ve never seen you shine so bright
Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко
You were amazing
Беше удивителна

Използваме Сегашно перфектно, за да говорим за минало действие, което има резултат в настоящето (Present results).Бил съм сляп” (I have been blind) казва героят от песента – „ако не бях сляп, сега щях да съм свикнал, че си прекрасна и ухажвана и нямаше да бъде така замаян и втрещен от учудване, като виждам всичко това в този прекрасен момент, тази вечер (tonight)”

За да говорим за времеви период, който е започнал в миналото и продължава в настоящето (Unfinished past), често се използва уточнението „някога” (ever) : This is the most beautiful woman I have ever seen (Ive ever seen) – Това е най-красивата жена, която някога съм виждал.

Сегашно перфектно време се употребява и за съобщаване на новини/ скорошни събития (Recent news), като се използва уточнението just – току-що:

I have just arrived – Току-що пристигах.

Можем да видим разликата в употребата на Сегашно перфектно и Минало просто време, що се отнася до уточняването на конкретен момент. Досега героят никога не е виждал толкова много претенденти за близостта на неговата жена – „I’ve never seen…” (Present Perfect), а в момента, в който тя се обръща и му се усмихва, той губи дъха си – “And when you turned to me and smiled,  It took my breath away (Past Simple):

I’ve never seen so many people
Никога не съм виждал толкова много хора
Want to be there by your side
Да искат да са там до теб
And when you turned to me and smiled
И когато се обърна към мен и се усмихна
It took my breath away
Това ми отне дъха

В песента можем да обърнем внимание и на начина, по който се образуват формите на Сегашно перфектно време. Вече видяхме: I have never seen, I’ve never seen, I have been, срещаме още и I have never had:

I have never had such a feeling
Никога не съм имал такова чувство
Such a feeling of complete and utter love
Такова чувство за съвършена и абсолютна любов
As I do tonight
Както тази вечер

Сегашно перфектно образуваме, като съчетаем спомагателния глагол HAVE в сегашно време (auxiliary verb) и основния глагол в минало причастие – трета форма на глагола (the past participle of the main verb).

В песента глаголите в Сегашно перфектно време са “to see”, “to be” и „to have”, употребени в третата форма на глагола: “Ive never seen”,” I have been, “I have never had. Тук се досещаме, че при образуването на Сегашно перфектно е нужно внимание по отношение на правилните (regular verbs) и неправилните глаголи (irregular verbs) в английския.

При правилните глаголи, за да образуваме миналото причастие (past participle) добавяме окончанието „- ed”. При неправилни глаголи употребяваме третата форма на глагола.

Спомагателният глагол HAVE използваме в сегашно време в съответната форма:

I/you/we/they have (been blind)…, he/she/it has (been blind)…

По-голяма е вероятността да намерим тези форми в техния съкратен вариант:

I/you/we/they’ve (been blind)…, he/she/it’s (been blind)…

Ive never had such a feeling (= I have never had such a feeling)

Hes been blind (= He has been blind)

Видяхме колко последователно в песента се споменава неосъщественото, пропуснатите от героя моменти с помощта на наречието никога (never):

I’ve never seen you looking so lovely
Никога не съм те виждал да изглеждаш така прекрасно
I’ve never seen you shine so bright
Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко
I’ve never seen so many men ask you
Никога не съм виждал толкова много мъже да те питат
I have never seen that dress you’re wearing
Никога не съм виждал тази рокля, която носиш
I’ve never seen you looking so gorgeous
Никога не съм те виждал да изглеждаш така великолепно
I’ve never seen you shine so bright
Никога не съм те виждал да сияеш толкова ярко
I’ve never seen so many people
Никога не съм виждал толкова много хора
I have never had such a feeling
Никога не съм имал такова чувство

Никога (never) е едно от наречията за време, които обикновено се употребяват със Сегашно перфектно време. При тази употреба наречието се поставя между спомагателния глагол и основния глагол. Самите наречия са:

Never  Никога/ Събитието или състоянието не се случило нито веднъж/
Ever Някога/ През цялото време от раждането на говорещия до момента, в който той говори
Already  Вече/ Нещо вече се е случило преди сегашния момент
Just Току-що/ Нещо се е случило съвсем наскоро

Има и някои изрази за време, които обикновено се използват със Сегашно перфектно време. За разлика от наречията тяхното място е в края на израза/ след основния глагол:

Recently Напоследък/ в последно време
since Christmas/New Year От Коледа/Нова година (насам)
since breakfast/lunch-time  От сутрешната закуска/ от обяд (насам)
for a long time/ages  От дълго време/от дълги години (насам)
so far  Досега/ до момента
in the last few days/months/years  През последните (няколко) дни/месеци/години

Да видим как се образува въпросителната форма на Сегашно перфектно време. Ако героят от песента вместо да разказва на своята любима за чувствата си, иска да й задава въпроси за тях, трябваше да попита със съответните въпросителни форми:

I’ve never seen you looking so lovely… Have I ever seen you looking so lovely?
Никога не съм те виждал да изглеждаш така прекрасно Виждал ли съм те някога да изглеждаш така прекрасно?
I have been blind… Have I been blind?
Бил съм сляп Бил ли съм сляп?
I have never had such a feeling… Have I ever had such a feeling?
Никога не съм имал такова чувство Имал ли съм някога такова чувство?

Както виждаме, както и в българския, във въпросителна форма наречието „никога” (never) преминава в наречието „някога” (ever).

Въпросителната форма се образува с инверсия на спомагателния глагол (have/has) и подлога.

Автор: Любомира Николова, социолог