Interview Play

Ето как изглеждат първите 10 интервюта от Interview Play: Interview Play_1_10

Увод към книгата Interview Play

Имате ли нужда от нов и лесен метод, който насърчава комуникацията на английски език? Търсите ли възможности да практикувате езика? Искате ли да общувате по интересни и разнообразни теми?

Направихме този въпросник, за да имате в ръцете си работещ метод, част от Вашия път за владеене на английски език. Внимателно са подбрани въпроси за работа със събеседник (учащ, учител, приятел, колега) и за самостоятелна работа. Ще Ви разкажем как да прилагате Interview Play в история от A до Z.

A-Ask (Питайте). Развивайте умението да задавате въпроси. Навикът на децата да задават много въпроси и да искат да разберат всичко е ценен и може да бъде използван за създаването на свободна информационна среда, среда, в която да учим и да постигаме резултати.

B-Believe (Вярвайте). Вярвайте в силата на умението да задавате въпроси.

C-Community (Общност). Според Джей Уокър в момента два милиарда души по света изучават английски език. (В Латинска Америка, Индия, Югоизточна Азия, Китай, навсякъде по света).

D-Development (Развитие). Развивайте Вашите умения за водене на разговор: 1) със Сегашно просто време: говорете за Ваши навици, обичайни, често повтарящи се действия в настоящето, изказвайте Вашето лично мнение; 2) със Сегашно продължително време: описвайте действие, което протича в настоящия момент или около момента  на  говорене;  3) с Минало просто време: говорете за минало действие или събитие, завършено в конкретен  минал  момент;  4) със Сегашно перфектно време говорете за личен опит и постижения като цяло; 5) с Бъдеще с Going To: говорете за Ваши намерения и планове за бъдещето. Interview Play фокусира вниманието Ви върху основни структури, които се повтарят през всички 64 дни от програмата.

E-Energy and Enthusiasm (Енергия и ентусиазъм). Заредете се с енергия и ентусиазъм за общуване на английски език.

F-Fun (Забавление). Забавлявайте се в процеса на работа.

G-Genius (Гений). Изучаването на чужд език развива мозъка. Interview Play е инструмент, при който чрез въпросите човек поглежда по нов начин към своето минало, настояще и бъдеще.

H-Happiness (Щастие). Щастието може да се усети  във всяка малка стъпка. След всяко занимание си казвайте „Браво“! Владеенето на чужд език ни помага да тренираме паметта си, да имаме самочувствие на граждани на света и да опознаваме културата и традициите на други народи.

I-Initiative (Инициативност). Търсете и се упражнявайте с различни събеседници. Езикът е общуване. Ако имате приятели или роднини, интервюирайте ги. Предложете им след това те да интервюират Вас. Отбелязвайте си “зададени” и “отговорени” дни. С Interview Play ще откриете теми за разговор и модел, по който да вървите напред.

J-Joy (Радост). Свикнете да чувате своя глас на английски език, нека говоренето на английски  Ви носи радост. Тук можете да намерите аудио файлове. Свикнете с произношението. Четете въпросите на глас.

K-Key (Ключ). Всеки ден е назован с ключова фраза, съдържаща се във въпросите.

L-Love to Listen (Обичайте да слушате). Внимателното слушане е  ценно умение, което всеки може да притежава.

M-Melody (Мелодия). Вслушвайте се  в  мелодията на езика.

N-Now (Сега). Тук и сега отделяйте внимание на английския език. В Interview Play има превод на всички въпроси. Отгадавайте смисъла им и при нужда поглеждайте към превода на страницата отляво.

O-Optimism (Оптимизъм). Вие водите свободно разговор на английски език с нови приятели, познати, бизнес партньори.

P-Play (Играйте). Играйте  забавната  игра на въпроси и отговори. Единият от участниците е в ролята на водещ, който провежда интервюто, а другият е в ролята на интервюиран. Водещият пита събеседника си за любимото му число, отваря книгата на избраното число и задава въпросите. След това си разменят ролите. Повторете играта с много любими числа.

Q-Quest (Търсене). Винаги има нови възможности за развитие.

R-Revolution (Революция). Направете своята лична революция. Говоренето на език е като спортуването – добре е да го правим регулярно, за да сме в добра форма.

S-Start (Начало). Намерили сте с кого да упражнявате езика (учител, приятел, колега).  Поставете началото на Вашето интервю. След определено време си разменете ролите. Можете да играете и по следния начин: Вашият събеседник е само в ролята на слушател, треньор. Вие сам четете въпросите и отговаряте, събеседникът Ви Ви слуша и Ви подкрепя. Заедно се радвате на успеха.

T-Think (Мислете). Мислете на английски език. Не си превеждайте от български това, което искате да кажете на английски. Използвайте думите, които знаете. Дайте си време, докато успеете да говорите така богато както на български език.

U-Unique (Уникален). Всеки човек има възможност да даде своя уникален принос. Както казва Джей Уокър в „Английската мания„: „Английският е вторият световен език. Вашият роден език е Вашият живот. Но с английския можете да станете част от по-широк разговор. Глобален разговор за глобални проблеми. Като промените в климата или бедността.  Или глада, или болестите. Светът има други универсални езици. Математиката е езикът на науката. Музиката е езикът на емоциите. А сега английският става езикът за решаване на проблеми“.

V-Valuable (Ценен). Въпросникът е ценен за хора, които имат познания по английски език на ниво A2/B1 и по-високо.

W-Write (Пишете). Работете систематично с интервютата в Interview Play от Ден 1 до Ден 64. Преписвайте въпросите и отговаряйте писмено.

X-Helix (Спирала). Да си представим двойната спирала на ДНК. По-голямата част от въпросите тук са от вида Yes-No questions. Дадените отговори в първите 20 дни са само идеи, които да Ви помогнат да формулирате своите мисли по зададените теми. Обичайно в английския език отговорите започват с “yes” или “no” и после добавяме същинската информация.

Y-Yes and No („Да“ и „не“). Има два типа въпроси – отворени въпроси и затворени въпроси, на които може да се отговаря с „да“ и „не“. Този тип затворени въпроси са много подходящи при овладяването на чужд език, защото те съдържат в себе си цялата информация, от която имаме нужда, за да комуникираме идеите си. Това ни дава възможност да се насладим на практикуването на езика. Много е важно да не се отговаря просто с „да“ или „не“, а да се трансформира информацията от въпроса в положителен или отрицателен отговор в зависимост от нашия личен опит.

Така отговорът на „Днес валя ли сняг?“ няма да бъде „Да“, а ще бъде „Да, днес валя сняг“. Това помага на интервюирания да надгражда своите знания и умения, използвайки пълноценно лексиката от въпроса.

Можем да разгледаме основната техника от положителни и отрицателни изречения, използвана в Interview Play, като двойната верига на ДНК. Основната функция на молекулата на ДНК е дълготрайното съхранение на биологична информация. По подобен начин, образно казано, положителните и отрицателните отговори, перифразирани  от  въпросите от Interview Play са като двойната верига на ДНК. Те позволяват да съхраняваме големи количества информация, като при нас това не е биологична информация, а езикови структури, фрази и изрази. По този начин езиковото майсторство е дългосрочно и без грешки.

Z-Zone (зоната). Терминът „зоната“ се използва в спортната практика. За един спортист да се намира „в зоната“ означава да е в състояние на голяма яснота и готовност да дава най-доброто от себе си. Практикуването на чужд език е свързано с много тренировки и практика. Пожелаваме Ви да се намирате „в зоната“ на изучаването на английски език, да се чувствате комфортно и спокойно, да сте съсредоточени, изпълнени с енергия и мотивация.

На добър час! Забавлявайте се! Успех!
Екипът на Interview Play