За нас

Ще се радваме да се свържете с нас.

За авторите:

Анна Кънчева е симултанен преводач. Придобива опит в преводи по теми с важно обществено значение по време на работата си за американския посланик в България и за праймтайм предаване в национален ефир. Притежава Certificate of Proficiency in English и Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) от университета в Кембридж. За работата си в посолството на САЩ в София е носител на почетна награда за заслуги от Държавен департамент на САЩ “за нейните отлични умения на преводач и последователно превъзходно представяне при улесняването на комуникацията на Посланика с правителството и народа на България”. В детството си е живяла в Близкия изток – Кувейт и Иран. Също така е живяла и работила в Канада. Твърдо вярва, че доброто владеене на езици показва приспособимост, чувствителност към другите култури, гъвкавост при общуването с тях и културна интелигентност.

Румяна Ковачева завършва социология и публична администрация в Германия и MBA в ТУ София по съвместна програма с FOM Essen, Германия. Придобива дългогодишен опит във водеща социологическа агенция в България, след което работи в една от националните телевизионни медии в сферата на маркетинга и рекламата. Проект, в който участва, й дава поглед върху телевизионните продукции – област, в която има интерес да се развива в бъдеще. Румяна вярва, че увереността и мотивацията при общуването, включително на чужд език, е ценност за обществото, тъй като се отразява върху развитието на личността.

Таня Иванова e магистър по руска и английска филология. Има допълнителна следдипломна квалификация “Начална училищна педагогика”.  Повече от 25 години преподава английски език. Работи като академичен мениджър в езикова школа “Престиж”. От 2005 г. е хоноруван преподавател и учител-методист към катедрата по “Методика на чуждоезиковото обучение” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Изнася редица презентации на национални и международни конференции, посветени на чуждоезиковото обучение. Има разработени учебни помагала по английски език за деца към издателство “Longman”.

Десислава Стефанова завършва английска филология и преподава повече от 15 години. Бизнес английският за нея e изключително интересна и богата сфера за усъвършенстване и развитие. Тя искрено вярва, че креативността и страстта са ключ към успеха.

Деница Александрова завършва английска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Участвала е като доброволец в международни проекти, свързани с екология в страната и чужбина и работа с деца в неравностойно положение. От 15 години преподава английски език, обича да работи с хора и да превръща ученето в игра. От 2010 г. тя е сертифициран преподавател по метода сугестопедия на проф. д-р. Георги Лозанов. Повече от 5 години води сугестопедични курсове по английски. Създател е на Музикална и театрална къща на Езиците “ДАРПЛЕЙ” във Велико Търново. Нейна страст са народните танци и импровизационния театър.

Христина Йовчева има бакалавърска и магистърска степен по туризъм от Икономически университет, Варна, и магистърска степен по управление на човешките ресурси от УНСС, София. Тя е сертифициран експерт по психометрични изследвания по системата Томас Интернешънъл с богат опит в подбора на персонал (над 5000 интервюта), организационното преструктуриране и подобряване ефективността на процеси, свързани с човешкия капитал. В своята корпоративна кариера Христина е заемала различни мениджърски позиции, свързани с управление на проекти и преговори за учредяване на редица съвместни дружества с международни лидери в авиационния сектор. Управлявала е дружеството, миноритарен акционер в българските черноморски летища, както и дейността по вътрешнополетно обслужване на най-голямата българска авиокомпания. Христина започва професионално да се занимава с (бизнес) английски през 2014 г. като сертифициран CELTA преподавател. Тя също така е преводач на книги и твърд привърженик на разширяване на достъпа на глухи хора до обучение на английски eзик. Христина вярва, че за да промениш света, е нужно да си смел, почтен и да си готов да работиш здраво.